Category Archives: News

Patriarchal Encyclical Concerning the Date of Easter (English)

No. EN 406/21 ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܕܗܘ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡ̄   We extend…

Patriarchal Encyclical Concerning the Date of Easter (Syriac)

ܡܢܝܢܐ: 405/2021  ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܕܗܘ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡ̄     ܒܽܘܪܟܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ…

Farewell Visit of Austrian Charge d’Affaires in Syria

On July 26, 2021, His Holiness Patriarch Mor Ignatius Aphrem II received His Excellency the Charge d’Affaires of the Austrian Embassy in Syria Mr. Hans-Peter Glanzer, at the Patriarchate Headquarters…

Reception of a Delegation from Lugano University

On July 24, 2021, His Holiness Patriarch Mor Ignatius Aphrem II received a delegation from the University of Lugano at the Patriarchate headquarters in Damascus. The delegation is headed by…

Opening of Factury for Artificial Prostheses

On July 13, 2021, His Holiness Patriarch Mor Ignatius Aphrem II opened the new Al-Nehmeh Center for the production of the artificial prostheses which is affiliated to the Archdiocese. His…

First Holy Qurobo of Mor Cyril Babi Patriarchal Vicar in Damascus

On July 16, 2021, His Holiness Patriarch Mor Ignatius Aphrem II presided over the first Holy Qurobo celebrated by His Eminence Mor Cyril Babi, Patriarchal Vicar for the Patriarchal Archdiocese…

Visit to His Excellency the Governor of Homs

On July 13, 2021, His Holiness Patriarch Mor Ignatius Aphrem II visited His Excellency Mr. Bassam, Governor of Homs, at the Headquarters of the Governorate in Homs.   Their Eminences:…

Visit to “Mor Selwanos Boutros Al-Nehmeh” Orphanage

On July 13, 2021, His Holiness Patriarch Mor Ignatius Aphrem II inspected the construction work of “Mor Selwanos Boutros Al-Nehmeh” Orphanage in Zeydal. His Excellency Mr. Bassam, Governor of Homs…

Visit to ‘Salt of the Earth’ Center

On July 13, 2021, His Holiness Patriarch Mor Ignatius Aphrem II visited the headquarters of the Salt of the Earth in Homs. His Holiness was accompanied by His Excellency Mr….